Eesti Pereteraapia Ühing soovitab.
Kirjanduskonkursi BestSeller 2015 võidutöö aimekirjanduse kategoorias.

Eluterve kärgpere käsiraamat
Maailmas ja Eestis on palju rahulikult ja harmooniliselt toimivaid kärgperesid, kuid nii mõnelegi tundub sõnapaar "eluterve kärgpere" oksüümoronina või suisa moraali alustalade kõigutamisena. Kuna me kipuma rääkima ja kuulama rohkem probleemidest, ongi kärgperest kujunenud arusaam kui igavesest probleemide allikast. Loomulikult on kärgpere keerulisem suhtevorm kui traditsiooniline pere - osalisi on rohkem, kõiki osalisi ei seo - ega peagi siduma - omavaheline armastus ega veresidemed. Lisaks on kärgpere moodustumisele enamasti eelnenud lahutuse või lahku mineku protsess, mille valusad tüsistused kärgpere probleemidena taas ilmuvad. Ometi on võimalik hea tahtmise juures kärgpere suurematest karidest mööda seilata. Selleks on vaja teiste osapoolte vajaduste mõistmist, pisut järjepidevust ja teadmisi. Ja avatud meelt. Oma raamatus ma ei propageeri ega laida kärgpere. See, et kärgpered eksisteerivad, on fakt. Kirjutasin selle raamatu lootuses, et olemata jääb nii mõnigi ebavajalik kannatus - eriti kärgperesse sattunud lastele.

Ligi paarikümneaastase pereterapeudi praksise jooksul olen 
kuulnud sadade naiste ja meeste lugusid lapsepõlvest ja näinud, kui oluliselt on vanemate paarisuhe mõjutanud nende isiksuse arengut. Ja nende endi suhteid. Kodune õhkkond, vanemate omavaheline suhe ja suhe lapsega on olulised lapse tulevase vaimu- ja hingeseisu kujundajad. Kas oleme enesekindlad ja teame oma väärtust, mida ootame ja vajame teistelt inimestelt, millist käitumist enda suhtes lubame, missugust partnerit otsime, kuidas oma lapsi kasvatame – kõige nende käitumismustrite juured ammutavad ainest lapsepõlvest.

Olen hulgaliselt kuulnud nende lugusid, kelle vanemate suhe lagunes või kelle endi suhe ei pidanud ajaproovile vastu, hoolimata sellest, et selles kasvas(id) laps(ed). Ja lugusid „teise ringi” suhetest. Lahutus, teine ring või koguni kolmas suhtering on tänapäeval suhteliselt levinud. Meie aja isikliku õnne ja arengu otsingud ei soosi enam laste pärast kokku jäämist, kui süda suhtes ei laula. Õnne otsinguile on kõrvalseisjal sobimatu hinnangut anda, kuid teades vanemate rolli tähtsust järglaste isiksuse kujunemisel, peavad lahkuminekud kindlasti arvestama laste vajaduste ja õigusega olla eluterves, tugevas kontaktis mõlema vanemaga. Paraku pole harvad juhtumid, kus pärast lahkuminekut ja uue suhte moodustamist vajub unustusse mitte ainult ekspartner, vaid ka laps. Selle asemel et olla integreeritud kärgperre, saab lapsest justkui „ekslaps”.

Lahutus nagu iga suur konflikt või hoopis vastupidi - suhte külmumine - on raske emotsionaalne katsumus nii osalistele kui nende võimalikele lastele. Enamus kärgpere probleeme saavad alguse just sealt. Uue kärgpere moodustamine rebib sageli haavad taas lahti - kui need üldse kinni on kasvanud - ja toob valusad emotsioonid taas pinnale. Olen siia raamatusse kirja pannud kärgpere erinevate osapoolte väljakutsed ja murekohad, soovitused ja hoiatused, mis võiksid aidata hoida südame sooja ja pea jaheda, et kärgpere toimima saada. Nende kõrval olen pakkunud juhtnööre, mille järgimisel on suurem tõenäosus isiklikuks arenguks ning seeläbi ka harmoonilisemaks kärgsuhteks. Suhteks, kus müüt, et lahutus heidab lapsed igavesse valujõkke, ei kehti. Kes kogu raamatut läbi lugeda ei jaksa, aga uuriks heal meelel praktilisi näpunäiteid, kuidas lapsel vanema(te) uuel suhteringil võimalikult hea oleks, võib siirduda otse raamatu viimases peatükis olevate juhtnööride juurde.


---

See raamat on kauaoodatud praktiline teejuht peredele, kus vanemate paarisuhe on lõppenud, kuid endisi armastajaid ja tänaseid ekspartnereid seovad ühised lapsed.

Kui oled alustamas uut suhet ja tahad oma eelmisest suhtest pärit last uude perekonda integreerida nii, et see lapsele võimalikult valutult kulgeks; kui oled lapsevanem ja vajad teejuhti, et ehitada oma ekspartneriga üles toimiv koostöösuhe teie lapse õnneliku tuleviku nimel; kui oled uueks partneriks inimesele, kel on eelmisest suhtest laps, siis see raamat on sulle.

Põhjalik, inspireeriv ja hästi struktureeritud käsiraamat, mille väärtust tõstavad Eesti inimeste lood, kes on läinud uuele suhteringile või kes on omal nahal kogenud oma vanemate lahutust ja uue suhte moodustamist.

Monika Koppel, pereterapeut
Eesti Pereteraapia Ühingu juhatuse liige

---

Katrin Saali Saul on sõnastanud lihtsalt ja vahedalt, mida tähendab vanemate lahkuminek lapsele, ja andnud sooje nõuandeid, kuidas kärgpere keerulised suhted toimima saada. Mahlakat raamatut läbiv mõistev hoiak ja humoorikas toon soodustavad kärgpere liikmete eneseanalüüsi. Autoril on suurepärane oskus vaadelda probleeme igaühe mätta otsast ja südamlikult näidata, kuidas vihast ja vimmast ülesaamine oleks kasulik kõigile osapooltele.

Autor on kokku võtnud mitte ainult maailma asjatundjate kogemuse, vaid loonud Eesti ja eesti keele jaoks täiesti uue semantika, kaasaega sobiva mõtteviisi. See on selge ja usku sisendav lähenemine erakordselt tundlikule teemale, mille käsitlemisel on reeglina kaasnenud (liiga) palju tugevaid tundeid ja subjektiivsust. Sellise süstemaatilise professionaalse käsitluse järele on ammugi olnud suur vajadus – nii kärgpere liikmete kui ka neid aitavate professionaalide jaoks.


Ene Talvist, pereterapeut

---

Katrin Saali Saul ühendab isikupärase sugestiivsuse/subjektiivsuse ja teadlase asjalikkuse. Väljendusviisi lahedus ei lähe üle lõtvuseks, malbus lääguseks, siirus familiaarsuseks. Piiritunne kõiges ei tähenda üldsegi nüsitust, sest autoril on võimet olla ka lausa provokatiivselt otsekohene, kompleksideta, erk.

Mart Kadastik, kirjanik ja vabamees


---Näidis (23 lehekülge).
---

Sisukord

SAATESÕNAD. Mina ja sina ning minu, sinu ja meie lapsed

SISSEJUHATUS. Mis eelneb kärgpere loomisele ehk põgus ülevaade kärgpere ajaloolisesse olemusse
Kärgpere tekkimise tänapäevased põhjused ehk „kuni elu meid lahutab”
Kärgpere loomise eeldused ehk miks suhe käriseb
Tänapäevasem selgitus ehk faktid, miks siis ikkagi kurja võõrasema stereotüüp reaalelus nii levinud on

ESIMENE PEATÜKK. Kärgpere erinevus tavaperest

Kaks naist ja üks mees paadis, koerast rääkimata. Või siis kaks meest ja üks naine
Piirid ehk kes on paadis
Austus ehk mis tunne seob kärjed kokku kärgpereks
Kärgpere hierarhia ehk kelle käes on tüür
Kärgsuhte faasid ehk tahtsin parimat, aga läks nagu ikka. Või siiski läheb paremini?
Sisukord

TEINE PEATÜKK. Kärgpere väljakutsed ehk kuidas jagada jagamatut
Kärgpere väljakutse nr 1 ehk lapse elukorraldus
Kärgpere väljakutse nr 2 ehk kärgpere ja ekspartneri vahelised suhted
Kärgpere väljakutse nr 3 ehk vastastikune kohanemine ja argipäev
Kärgpere väljakutse nr 4 ehk aja, raha ning energia jagamine kärgperes

KOLMAS PEATÜKK. Soovitused igale kärjele

Kärgpere kui arengulava
Soovitused uude suhtesse siirdunud lapsega partnerile
Soovitused lapsega partneri uuele kaasale
Soovitused ekspartnerile, kes elab üksi ja kelle laps on sattunud kärgperre
Soovitused kärgperre sattunud lapsele
Soovitused vanavanematele, kelle laps või lapselaps on kärgperes

LÕPETUSEKS. Ajad muutuvad ja meie koos nendega

---
Saadaval trükitult vähemalt järgmistes poodides: Pilgrim, Rahva Raamat, Apollo                        ja e-raamatuna: Rahva Raamat, Apollo
  
  

Goodreads:
Naiseks olemise kunst Naiseks olemise kunst
reviews: 4
ratings: 46 (avg rating 3.89)

Eluterve kärgpere käsiraamat Eluterve kärgpere käsiraamat
ratings: 5 (avg rating 4.20)