Kuninganna ...

... on kõikide teiste arhetüüpidega võrreldes kõige distantsem, kõige varjatum, suletum. Kui teised arhetüübid suudlevad või kallistavad tervituseks, siis Kuninganna sirutab käe. Me ei leia iialgi Kuningannat viimaste pidutsejate seas ohjeldamatult tantsu löömas või ebakaines olekus lollusi tegemas. Tema tunded on hillitsetud. See ei tähenda, et ta tugevaid tundeid ei tunneks – oh ei, seda mitte, ent ta oskab hoida end vaos ja ei näita võõrastele silmadele oma emotsioone. Tal on suurepärane enesekontroll. Kuninganna jääb alati pisut reserveerituks, väärikaks. Ta pole kergesti ligipääsetav. Tema olek tekitab inimestes lugupidamist, tema silmapaistev mõistus ja taiplikkus tingib teiste austuse ja usalduse.

Kuninganna mõistab, et ta on eriline ja väärtuslik. Ta suhtub kõikidesse teistesse inimestesse respektiga. Kuninganna hing on puhas nii üleolekust kui alaväärsusest. Eluterve Kuninganna ei pea ennast teistest paremaks, ta usub, et on sama väärtuslik ilmakodanik nagu kõik teisedki. Ta tunneb, et ta on võrdne võrdsete seas ja eriline eriliste seas.

Kuninganna tunneb, et ta on väärt armastust, austust, lugupidamist, häid suhteid, turvalisust. Samas ka põnevaid (tööalaseid) väljakutseid ning õiglast tasu oma töö eest. Kuna ta väärtustab nii ennast kui oma tööpanust, olgu siis ametialast või kodust, julgeb ta väljendada oma ootusi, millist hüvitist/tänu/suhtumist ta oma tegemiste eest soovib. Kuninganna eeldab, et teda võetakse kui võrdväärset partnerit nii enda lähi- kui kaugemates suhetes, kogukonnas ja ametiasutustes ega lepi ülekohtu, ebaõigluse ja ebaviisakusega.

Selleks, et olla nii eraelulises kui tööalastes suhetes mõistetud, aktsepteeritud ja austatud, omada autoriteeti ning mõjutada teisi inimesi, valdab Kuninganna eneseväljendamise kunsti. Sugugi mitte igaüks ei ole võimeline oma mõtteid ja tundeid selgelt sõnastama ja siis veel edastama.

Eluterve Kuninganna arhetüüp saab hakkama teistele inimestele oma mõtete ja soovide edastamisega – konkreetselt, selgelt, rahulikult. Ka võõrastele.

Paarisuhtes sõltub aga Kuninganna oskusest oma vajadusi, soove ja tundeid väljendada ning võimest avatud kommunikatsiooni pidada selle suhte kvaliteet ning jätkusuutlikkus. Eriti tähtis on oskus väljendada oma rahulolematust või kogunenud frustratsiooni.

Kuninganna teab oma suutlikkuse ja taluvuse piire. Ta mõistab, millega ta saab hakkama ja millega mitte. Kuhu ta jõuab, mida jaksab, mida peab eetiliseks, mida vajalikuks, millal teda võib segada. Ta adub, kellega ta läheb kaasa ning millele ta enam alla ei kirjuta. Ta oskab öelda: „ Ei!“ Ja ta ei karda: „Aga mida teised küll mõtlevad, kui ma ei tule, ei tee ei anna, ei luba, ei joo, ei lähe avantüüriga kaasa või keeldun, jään oma seisukoha juurde.“ Ta on nii strateeg kui taktik, ei lähe iga asjaga kaasa.

Nii mitmedki variarhetüübid ei julge „Ei“ öelda, kartes, et siis nad kaotavad teiste lugupidamise. Kuninganna julgeb oma arvamust esitada ning selle eest seista. Tema „Ei“ on läbimõeldud ning paradoksaalsel kombel just tekitab respekti, mitte ei kaota seda teiste silmis.

Ta tunneb oma vajadusi ning oskab end kehtestada, et need täidetud saaksid.

Kuninganna õpitoas otsime vastust järgmistele küsimustele:

*Millised on Kuninganna ülesanded suhtes?
*Kuidas kehtestada end Kuningannana?
*Milles seisneb Sinu väärtus ja ainulaadsus?
*Milliseid suhteid Sa väärt oled? Mida Sa väärt oled?
*Kuidas öelda "ei"?
*Kuidas inspireerida oma kaaslast uutele väljakutsetele?

Tagasi Naiseks olemise kunsti kursuse lehele.